5.06 Hologramm Silber PET
Folienkaschierung

 
 
RIEKER Druckveredelung Fächer Effektfolien
 
 
 

5.06 Hologramm Silber PET
Folienkaschierung

 
 
 
 
5.06 Hologramm Silber PET
 
 
5.06 Hologramm Silber PET
 
 

5.06 Hologramm Silber PET
Folienkaschierung

 
 
  • metallisierte Folie mit Endlos-Hologrammeffekt, verschiedene Hologrammmuster verfügbar

 
 

Druckveredelungsbeispiele

 
 
 
 
 
 

RIEKER Druckveredelung
GmbH + Co. KG 
Max-Lang-Straße 62 
70771 Leinfelden 
Telefon: 0711-752075
Telefon: 0711-7587099-0
Telefax: 0711-7587099-111 

office(AT)rieker-dv.de